Skip content

monngonchuabenh.org registration information WhoIs, DNS and registered information

Domain name Main data on monngonchuabenh.org domain name

Domain name monngonchuabenh.org | 1&1 Domain Name Registration
Home page title Món Ngon Chữa Bệnh | Địa Điểm Ăn Uống - Ẩm Thực Tại Nha Trang - Từ xưa- món ăn ngon các nhà văn hóa đã nhận định rằng- ăn uống là một.
Meta description Từ xưa- món ăn ngon các nhà văn hóa đã nhận định rằng- ăn uống là một.
Main IP Address 202.143.109.164
IP Geolocation Vietnam, Tinh Tra Vinh, Thanh Nguyen on a map

Registrar

Registration personnal data Analysed contact information (registrant, administrative, technical and billing contact) of monngonchuabenh.org

Registrant information

DNS configuration Domain name service technical information of monngonchuabenh.org

NS Records

Type Hostname Target TTL Class
NS monngonchuabenh.org ns.viettelidc.com.vn 360 s IN
NS monngonchuabenh.org ns1.viettelidc.com.vn 360 s IN
NS monngonchuabenh.org ns2.viettelidc.com.vn 360 s IN

A Records

Type Hostname IP Address TTL Class
A monngonchuabenh.org 202.143.109.164 360 s IN

Other TLDs Find other domain name with other extensions

Whois raw WhoIs brut information from name server of monngonchuabenh.org

WHOIS LIMIT EXCEEDED - SEE WWW.PIR.ORG/WHOIS FOR DETAILS

DomLab Technical information on monngonchuabenh.org

First load date 2017-05-22T15:12:21-05:00
Refresh date 2017-05-22T15:12:21-05:00