Skip content

socuuthethao.org registration information WhoIs, DNS and registered information

Domain name Main data on socuuthethao.org domain name

Domain name socuuthethao.org | 1&1 Domain Name Registration
Home page title Sơ Cứu Thể Thao | Phương Pháp Giữ Dáng - Khi bắt đầu tập thể dục - người tập thể dục nên chú ý là tập cho chính mình - không nên vì quá tham gia “phong trào” mà chọn bài tập không phù hợp. Điều quan trọng nhất trong rèn luyện thân thể là việc duy trì chế độ tập luyện nhất quán và lắng nghe cơ thể mình.
Meta description Khi bắt đầu tập thể dục - người tập thể dục nên chú ý là tập cho chính mình - không nên vì quá tham gia “phong trào” mà chọn bài tập không phù hợp. Điều quan trọng nhất trong rèn luyện thân thể là việc duy trì chế độ tập luyện nhất quán và lắng nghe cơ thể mình.
Main IP Address 202.143.109.163
IP Geolocation Vietnam, Tinh Tra Vinh, Thanh Nguyen on a map

Registrar

Registration personnal data Analysed contact information (registrant, administrative, technical and billing contact) of socuuthethao.org

Registrant information

DNS configuration Domain name service technical information of socuuthethao.org

NS Records

Type Hostname Target TTL Class
NS socuuthethao.org ns.viettelidc.com.vn 359 s IN
NS socuuthethao.org ns1.viettelidc.com.vn 359 s IN
NS socuuthethao.org ns2.viettelidc.com.vn 359 s IN

A Records

Type Hostname IP Address TTL Class
A socuuthethao.org 202.143.109.163 360 s IN

Other TLDs Find other domain name with other extensions

Whois raw WhoIs brut information from name server of socuuthethao.org

WHOIS LIMIT EXCEEDED - SEE WWW.PIR.ORG/WHOIS FOR DETAILS

DomLab Technical information on socuuthethao.org

First load date 2017-05-28T20:30:22-05:00
Refresh date 2017-05-28T20:30:22-05:00